Stowarzyszenie PROREW realizuje projekt pt. Dołącz do pracujących!” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia PROREW nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Stowarzyszenie kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie  sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Stowarzyszenia możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

 

Iwona Klimczyk e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl
Anna Agatowska e-mail: a.agatowska@stowarzyszenieprorew.pl

Telefon: 577-999-418, 

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 osób (36 Kobiet, 24 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, wyłącznie długotrwale bezrobotnych, w tym zarejestrowanych w Powiatowym /Miejskim Urzędzie Pracy. W tym minimum 6 osób (3 Kobiety, 3 Mężczyzn) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań:

 • Diagnoza potrzeb i potencjału Uczestników Projektu wraz z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich Uczestników Projektu (4 godziny / UP)
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie job coachingu dla wszystkich Uczestników Projektu (8 godzin / UP)
 • Szkolenia zawodowe:
 • SPAWACZ METODĄ MAG 135, dla 12 Uczestników Projektu

Czas trwania szkolenia: 145 godzin

 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B, dla 12 Uczestników Projektu

Czas trwania szkolenia: 85 godzin

 • PROGRAMISTA OPERATOR CNC, dla 12 Uczestników Projektu

Czas trwania szkoleni: 70 godzin

 • GRAFIK KOMPUTEROWY Z CERTYFIKATEM ECCC dla 12 Uczestników Projektu

Czas trwania szkoleni: 130 godzin

 • OTWARTA PULA SZKLEŃ ZAWODOWYCH spełniająca wymogi dotyczące dopasowania do rynku pracy, dla 12 Uczestników Projektu, Czas trwania średnio: 100 godzin
 • Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników Projektu (6 godzin / UP)
 • Staże zawodowe dla 60 % Uczestników Projektu (wynagrodzenie stażowe 1033,70 zł.)
 • Zatrudnienie subsydiowane dl 20% Uczestników Projektu.

Do projektu zapraszamy:

 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby w  wieku 30 lat i więcej
 • Osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

– stypendium szkoleniowe (6,68 zł./ godzina)

-stypendium stażowe (1 033,70 zł m-cznie)

– zwrot kosztów dojazdu;

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla 7 % UP;

– profesjonalna kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, job coach, trenerów, pośrednik pracy);

– ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcznego stażu zawodowego;

– bezpłatne badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu;

– catering na zajęciach grupowych i szkoleniach;

Główne rezultaty zaplanowane do osiągnięcia, dzięki realizacji projektu:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min 30 osób
 • Liczba osób które uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 36 osób.

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dołącz do pracujących

Zwrot ksztów dojazdu – doradztwo

Zwrot ksztów dojazdu – szkolenie,staz (1)

Oświadczenie o numerze rachunku

Kwota dofinansowania: 982 992,07 zł.
Wkład własny: 51 736,43 zł.
Wartość projektu: 1 034 728, 50 zł.

Biuro Projektu:

Stowarzyszenie PROREW
ul. Kasztanowa 12/15
25-555 Kielce

Telefon: 577-999-418

e-mail: ddp@stowarzyszenieprorew.pl