WYKWALIFIKOWANA KADRA Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników poprzez kursy, warsztaty, studia, konferencje NAJLEPSZY WYBÓR DLA BIZNESU SALA KONFERENCYJNA Wynajem sal konferencyjnych CZYTAJ WIĘCEJ SZKOLENIA Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów. ZGRANY ZESPÓŁ Nasz stały zespół liczy 27 etatowych, wykwalifikowanych Pracowników CZYTAJ WIĘCEJ

_________________________________________________________________________________________________________

Kielce, 01.12.2023 r.

Stowarzyszenie FORMACJA z siedzibą 26-050 Zagnańsk, Długojów 14 A, poszukuje osoby na stanowisko terapeuta środowiskowy (woj. świętokrzyskie). 

 

Szczegóły ogłoszenia pod poniższym linkiem: 

Formacja drugie ogłoszenie

__________________________________________________________________________________________________________

Kielce, 15.05.2023 r. 

Stowarzyszenie FORMACJA z siedzibą 26-050 Zagnańsk, Długojów 14 A, poszukuje osoby na stanowisko terapeuta środowiskowy (woj. świętokrzyskie). 

 

Szczegóły ogłoszenia pod poniższym linkiem: 

Formacja pierwsze ogłoszenie


Kielce, 29.01.2020r.

W dniach 30-31.01.2020r. Biuro projektu pn. “W młodości POWER! ” przy ul. Żeglarskiej 5, w Nowym Sączu JEST NIECZYNNE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


Kielce, 08-05-2018

W dniu 08-05-2018 rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe nr 02/04/2018/ŚLA w celu rozeznania rynku z dnia 30.04.2018 do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Możesz Więcej, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce


Kielce, 27.04.2018

W dniu 27.04.2018 rozstrzygnięto zapytanie ofertowego nr 01/04/2018/WDS2 z dnia 19.04.2018 r. do realizacji zamówienia wybrano: Ośrodek Szkoleniowy  BHP i KADRY w Nowym Sączu, 33 – 300 Nowy Sącz, ul. Targowa 28. 


Kielce, 06.04.2018

W dniu 06.04.2018 rozstrzygnięto zapytanie ofertowego nr 02/03/2017/WDS2 z dnia 20.03.2018 r. do realizacji zamówienia wybrano: Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, ul. Michalusa 4, 38 – 320 Gorlice 

——————————————————————————————————————-

Kielce 20.03.2018

W dniu 20.03.2018 rozstrzygnięto zapytanie ofertowego nr 1/03/2017/WDS2 z dnia 12.03.2018 r. do realizacji zamówienia wybrano: NEUROCLINIC Centrum Terpaii i Rozwój Agnieszka Scendo, Os. Na Stoku 63/25, 25 – 437 Kielce 

——————————————————————————————————————

Zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie PROREW zaprasza do współpracy w zakresie pisania wniosków i/lub ich realizowania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w związku z konkursami przewidującymi tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudniania dziennych opiekunów.
Organizację opieki żłobkowej można zaplanować w ramach Poddziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki
nad dziećmi do lat 3” oraz Poddziałania 8.1.2 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 dla obszaru ZIT”. W ramach Poddziałania 8.1.1 ogłoszone zostaną trzy odrębne konkursy, skierowane odpowiednio do: większości obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego, do obszarów miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice), a także do terenu całego województwa świętokrzyskiego. Czwarty konkurs, w ramach Poddziałania 8.1.2, będzie skierowany wyłącznie do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce oraz gminy ościenne).
Cztery ww. konkursy umożliwią zdobycie dofinansowania na m.in. tworzenie żłobków i klubów dziecięcych od podstaw, tworzenie nowych miejsc w już istniejących placówkach dla dzieci w wieku do 3 lat, wspieranie instytucji opiekuna dziennego, a także finansowanie w ramach projektów kosztów opieki nad dziećmi, ponoszonych przez rodziców i opiekunów.

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Mońska – mail: projekty@stowarzyszenieprorew.pl

Kielce,12.02.2018 r. 

W dniu 12.02.2018 rozstrzygnięto zapytanie ofertowego nr 1/02/2018/WDS2 z dnia 05.02.2018 r. do realizacji zamówienia wybrano: Do przeprowadzenia I cz. w Gorlicach  zamówienia wybrano – Magdalena Jamer, 38-322 Łużna 386, II cz. w Nowym Sączu – ANIMA FORTIS Magdalena Kotlarz, Świniarsko 83, 33-395 Chełmiec, III cz. w Dąbrowie Tarnowskiej  –  NEUROCLINIC Centrum Terpaii i Rozwój Agnieszka Scendo, Os. Na Stoku 63/25, 25 – 437 Kielce 

 

Kielce, 22.12.2017 r. 

W dniu 22.12.2017 rozstrzygnięto zapytanie ofertowego nr 1/12/2017/WDS2 z dnia 14.12.2017 r. do realizacji zamówienia wybrano: NEUROCLINIC Centrum Terpaii i Rozwój Agnieszka Scendo, Os. Na Stoku 63/25, 25 – 437 Kielce 

 

Kielce, 11.12.2017 r.

W dniu 11.12.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usługę polegającą na: dostarczeniu materiałów edukacyjno-profilaktycznych (m.in. wykazu miejsc, gdzie można zrobić cytologię na terenie KOF, broszury edukacyjnej) dla projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17-00 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na zapytanie odpowiedziało pięciu wykonawców.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

ACME Agencja Reklamowa Karolina Osierda, ul. E. Plater 18a/8, 43-300 Bielsko-Biała

__________________________________________________________________________

Kielce 08.12.2017

W dniu 08.12.2017 rozstrzygnięto zapytanie ofertowego nr 02/11/2017/WDS2 z dnia 30.11.2017 r.  do realizacji zamówienia wybrano: CONSILIO BONO Edukacja, Doradztwo, Opieka, Alina Boryczka, ul. mjr.H.Sucharskiego 66, 33-210 Olesno;ANIMA FORTIS, Magdalena Kotlarz, Świniarsko 83, 33-395 Chełmiec; Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice

——————————————————————————————————————-

Kielce, 4.11.2017 r.

W dniu 4.11.2017 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/10/PwZR/2017 z dnia 24.10.2017 r. na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w ramach projektu “Praca w zasięgu ręki” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do realizacji zamówienia wybrano: Agencja Rozwoju Roztocza, Sp. z o.o., ul. Łaszczowiecka 9, 22-600 Tomaszów Lubelski.

——————————————————————————————————————–

Kielce, 03.10.2017 r.

W dniu 03.10.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usługę polegającą na: emisji w telewizji krótkometrażowego filmu informacyjno-edukacyjnego w ramach projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17-00 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na zapytanie odpowiedział jeden wykonawca.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Telewizję Polską S.A. Oddział w Kielcach, ul. Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce

__________________________________________________________________________

Kielce, 02.10.2017 r.

W dniu 02.10.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usługę polegającą na: emisji 60-sekundowych spotów radiowych w najczęściej wybieranych przez mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego lokalnych stacjach radiowych w ramach projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17-00 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z możliwością składania ofert częściowych.

Na zapytanie odpowiedziało trzech wykonawców.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce S.A.” – I część zamówienia

Grupa RMF Sp. z o.o. sp.k. – II część zamówienia

____________________________________________________________________________

 

Kielce, 25.09.2017 r.

 

W dniu 22.09.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usługę polegającą na: wydruku ulotek, plakatów informacyjno-edukacyjnych i billboardów dla projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na zapytanie odpowiedziało czterech wykonawców.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Drukarnię Duet sp. z o.o., ul. Górna 11A, 25-415 Kielce


Kielce, 23.09.2017

W dniu 23.09.2017 r rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na przeprowadzeniu/ zorganizowaniu specjalistycznych szkoleń zawodowych dostosowanych do IŚR  Uczestników Projektu ” W Dobrą Stronę. Kompleksowy Program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego.” na zapytanie odpowiedział jeden wykonawca. 

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano.

INFO – BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA Mariola Wiśniewska, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz 

 


Kielce, 21 września 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: emisji w telewizji krótkometrażowego filmu informacyjno-edukacyjnego w ramach projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17-00 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego zgodnie z Regulaminem procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro (Uchwała nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia PROREW).

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest emisja krótkometrażowego (2-minutowego) filmu informacyjno-edukacyjnego na temat istoty badań cytologicznych. Wspólny Słownik Zamówień: usługi telewizyjne, kod CPV – 92220000-9.
  • I etap zamówienia:

Pierwsza odsłona kampanii „Kobiety dla kobiet” – 15 emisji w czasie największej oglądalności, tj.
w tzw. prime time

 • II etap zamówienia:

Druga odsłona kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym” – 12 emisji w czasie największej oglądalności, tj. w tzw. prime time

 • III etap zamówienia:

Trzecia odsłona kampanii „Mamo czas na badania” – 12 emisji w czasie największej oglądalności, tj. w tzw. prime time

 • IV etap zamówienia:

Czwarta odsłona kampanii „Zadbaj o siebie nie tylko w wakacje” – 12 emisji w czasie największej oglądalności, tj. w tzw. prime time

 • V etap zamówienia:

Piąta odsłona kampanii „Z miłości do kobiet” – 21 emisji w czasie największej oglądalności, tj. w tzw. prime time

 1. Emisja powinna mieć miejsce w kanałach telewizji publicznej lub komercyjnej o zasięgu regionalnym, obejmującym gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gminę Strawczyn, Zagnańsk, Sitkówkę-Nowiny, Piekoszów, Morawicę, Miedzianą Górę, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny, Kielce.
 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędny do wykonania zamówienia film.
 3. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać etapami w następujących terminach:

 1. Etap I – emisję filmu w pierwszej odsłonie kampanii „Kobiety dla kobiet” (pkt. 1.1 rozdziału III) należy rozpocząć do 3 dni od daty zawarcia umowy (nagranie niezbędne do wykonania I, a także kolejnych etapów zostanie przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy).
 2. Etap II – emisję spotów w drugiej odsłonie kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym” (pkt. 1.2 rozdziału III) – w styczniu 2018 roku, szczegółowa data pierwszej emisji i harmonogram kolejnych zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.
 3. Etap III – emisje spotów do trzeciej odsłony kampanii „Mamo czas na badania” (pkt. 1.3 rozdziału III) – w maju 2018 roku, szczegółowa data pierwszej emisji i harmonogram kolejnych zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.
 4. Etap IV – materiały do czwartej odsłony kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym” (pkt. 1.4 rozdziału III) – we wrześniu 2018 roku, szczegółowa data pierwszej emisji i harmonogram kolejnych zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.
 5. Etap V – materiały do piątej odsłony kampanii „Z miłości do kobiet” (pkt. 1.5 rozdziału III) –
  w styczniu 2019 roku, szczegółowa data pierwszej emisji i harmonogram kolejnych zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.
 6. Forma współpracy z Wykonawcą:

Umowa realizowana od 02.10.2017 do 31.01.2019 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może się starać wykonawca, który spełnia następujące warunki:

 1. Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (oświadczenie stanowiące Załącznik
  nr 2
  do zapytania ofertowego).
 2. Nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

Wykonawcy którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w  postępowaniu (tj. nie przedłożą oświadczeń w przedmiotowym zakresie, stanowiących załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona
w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru.

 • Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
 5. Jeśli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty.
 6. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich wykonania.
 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 9. Cena zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny powinny uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, świadczonego na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy plus VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
 10. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały zwiększeniu.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Składające się na ofertę kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz
  z pieczątką imienną osoby upoważnionej do reprezentacji oraz aktualną datą.
 2. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
 3. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
 4. Oferta powinna być złożona w kopercie/opakowaniu i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
 5. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
  1. napis: „Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na emisji w telewizji krótkometrażowego filmu informacyjno-edukacyjnego w ramach projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”. Nie otwierać przed 02.10.2017 r., godz. 9.00.
  2. imię i nazwisko lub nazwa (firma) oraz dokładny adres (siedziba) Wykonawcy.

Uwaga:

Celem powyższego jest dokładne wyróżnienie oferty spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego zapytania. 

Kompletna oferta musi zawierać:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 • Oświadczenie o braku powiązań wg Załącznika nr 2.
 • Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz US i ZUS wg Załącznika nr 3
 • Miejsce oraz termin składania ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu: ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce (biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 16) w terminie do dnia 09.2017 r.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dn.10.2017 r. o godz. 9.00.
 4. Kryterium oceny oferty:
 1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które:
  1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania;
  2. nie zostaną odrzucone.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

cena [PLN] – 100%

Podstawą oceny jest oferowana cena za realizację całości zamówienia.                                                                       Ilość punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:

 

                                   C min.                                    

                            C =  ______   x 100  [pkt]

                                    C bad.

gdzie:

C  –    ilość punktów badanej oferty,

Cmin. – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert,

Cbad. – cena oferty badanej.

Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów.

 1. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych już ofertach.
 2. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 3. Zmiana istotnych postanowień umowy:

Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach:

 1. Zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT.
 2. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa.
 3. Zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
 4. Informacje dodatkowe:
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z prośbą o uzupełnienie oferty lub udzielenie wyjaśnień.
 6. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje w bazie konkurencyjności.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania przed upływem terminu składania ofert.
 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
 9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 10. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Biura Projektu: ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce, email: m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl
 11. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Pani Monika Rosmanowska: email: m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl
 • Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i US

_________________________________________________________________________

W dniu 05.07.2017 r.  rozstrzygnięto Rozeznanie rynku nr 01/06/2017/MNS. Do realizacji usługi został wybrany/a: Horyzont-In Sp. z o.o., Lwowska 78A 22-600 Tomaszów Lubelski


 

Kielce, 26.06.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/06/2017/MNS

 dotyczy projektu „Młodzi na start!” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe), Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 01.01.2017 r. do 30.04.2018 r. przez Stowarzyszenie PROREW.

Usługa na rzecz projektu obejmuje 3 miesięczne ubezpieczenie NNW dla 70 uczestników projektu (2 edycje po 35 osób) w okresie: I edycja  07/08.2017r. – 9/10.2017r., II edycja 01.2018r. – 03.2018r. (terminy i liczba osób mogą ulec zmianie)

Wymagania wobec oferenta:

 1. Jest podmiotem zajmującym się ubezpieczeniami, w tym ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
 2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
 3. Minimalny zakres przedmiotu ubezpieczenia NNW powinien obejmować następstwa m.in. nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego oraz udaru spowodowanego niedokrwieniem mózgu, obrażeń ciała spowodowane atakiem epilepsji lub wstrząśnienia mózgu, powodujące uszczerbek na zdrowiu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 04.07.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. ubezpieczenia NNW 70 UP Młodzi na start!”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Beata Drąg  – kierownik projektu , tel. 536-330-799. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach rozeznania jedynie zwycięzcy rozeznania.

MNS_NNW Rozeznanie rynku- pełna treść

 


W dniu 26.06.2017 r.  rozstrzygnięto Rozeznanie rynku nr 01/06/2017/TS. Do realizacji usługi został wybrany: AGENT UBEZPIECZENIOWY Damian Wierzbowski, Jaworznia 77, 26-065 Piekoszów


Kielce, 07.06.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/06/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” (RPLD.08.02.01-10-0010/16-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, realizowanego w okresie 01.11.2016 r. do 31.05.2018 r. przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) oraz Gminę Żarnów (Partner) w ramach Osi priorytetowej: VIII Zatrudnienie, Działania: VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Usługa na rzecz projektu obejmuje ubezpieczenie NNW 120 uczestników projektu (2 edycje po 60 osób) w okresie: I edycja  07.2017r. – 11.2017r., II edycja 11.2017r. – 03.2018r.  w tym:

 • dla 40 uczestników podczas 3 miesięcy stażu zawodowego (2 edycje po 20 UP)
 • dla 40 uczestników podczas 4 miesięcy stażu zawodowego (2 edycje po 20 UP)
 • dla 40 uczestników podczas 5 miesięcy stażu zawodowego (2 edycje po 20 UP)

Wymagania wobec oferenta:

 1. Jest podmiotem zajmującym się ubezpieczeniami, w tym ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
 2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
 3. Minimalny zakres przedmiotu ubezpieczenia NNW powinien obejmować następstwa m.in. nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego oraz udaru spowodowanego niedokrwieniem mózgu, obrażeń ciała spowodowane atakiem epilepsji lub wstrząśnienia mózgu, powodujące uszczerbek na zdrowiu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 15.06.2017 r. do godz. 15:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, w kopercie na adres: z dopiskiem „Oferta dot. ubezpieczenia NNW 120 uczestników projektu TWOJA SZANSA”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Urszula Ciruk  – kierownik projektu, tel. 669972592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 16.06.2017 r.

Rozstrzygnięcie przeniesiono na dzień 26.06.2017 r.

Rozeznanie-rynku-nr-01-06-2017-TS-NNW

 


W dniu 05.06.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na na przeprowadzenie treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla 50 Uczestników w Projekcie,  „W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Na zapytanie odpowiedział 1 wykonawca  

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: 
Consilio Bono Edukacja Doradztwo Opieka Alina Boryczka, mjr. H. Sucharskiego 66, 33-210 Olesno.


Kielce, 23.05.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/05/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach Osi priorytetowej: 8. Zatrudnienie, Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, realizowanego w okresie 01.11.2016-31.05.2018

Przedmiotem usługi jest wynajem al na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu pośrednictwa pracy w wymiarze łącznym 96 h dla 12 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż.  z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” (8 h x 12 UP) w Radomsku.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Jest podmiotem dysponującym salami gwarantującymi wykonanie ww. usługi w Radomsku.
 2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
 3. Przystosowana do prowadzenia grupowych spotkań wyposażoną w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę wraz z markerem. Dodatkowym atutem będzie sala wyposażona w rzutnik i projektor multimedialny oraz dostęp do Internetu
 4. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
 5. Pomieszczenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 31.05.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. wynajmu sal na przeprowadzenie ind. spotkań z zakresu pośrednictwa pracy w wymiarze łącznym 96 h dla 12 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA.” (RADOMSKO)”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Urszula Ciruk – kierownik projektu, tel. 669 972 592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 31.05.2017 r.

Rozeznanie-cenowe-01 05 2017 pełna treść

 


W dniu 23.05.2017 r.  rozstrzygnięto Rozeznanie rynku nr 01/05/2017/MNS. Do realizacji usługi został wybrany/a: Consenso sp. z o.o., Świętokrzyska 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Kielce, 22.05.2017 r. 

W dniu 11.05.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 1/05/2017/TS na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu pośrednictwa pracy dla 120 osób w terminie 05.-08.2017 r. i 10-12.2017 r. , w ramach projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia; Poddziałania VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji:

Magdalena Górajska, ul. Białe Zagłębie 3/22, 26-052 Nowiny


W dniu 16.05.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 01/05/2017/WDS w Projekcie,  „W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.   

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: 
Paweł Lisowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL z siedzibą w Zagnańsku, Umer 36, 26-050 Zagnańsk


 

Kielce, 11.05.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/05/2017/MNS

 dotyczy projektu „Młodzi na start!” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe), Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 01.01.2017 r. do 30.04.2018 r. przez Stowarzyszenie PROREW.

Usługa na rzecz projektu przeprowadzenie standardowych badań lekarskich medycyny pracy dla 70 UP przystępujących do stażu zawodowego w okresie od 07.2017 r. do 02.2018 r

Wymagania wobec oferenta:

 1. Jest podmiotem zajmującym się badaniami z zakresu medycyny pracy.
 2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
 3. Wykonawca badań zagwarantuje możliwość odbycia badań w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Ostrowiec Świętokrzyski).
 4. Minimalny zakres przedmiotu powinien obejmować przeprowadzenie standardowych badań lekarskich medycyny pracy dla 70 UP przystępujących do stażu zawodowego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 22.05.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. badań medycyny pracy dla 70 UP Młodzi na start!”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Marcin Marcisz – kierownik projektu, tel. 536-330-799. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 23.05.2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach rozeznania jedynie zwycięzcy rozeznania.

MNS_Badania Rozeznanie rynku- pełna treść

 


W dniu 27.04.2017 r.  rozstrzygnięto Rozeznanie rynku nr 01/04/2017/MNS. Do realizacji usługi został wybrany/a:VITAGRAM Sp. z o.o., Rakoszyn 72 A, 26- 065 Piekoszów


 

Kielce, 19.04.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/04/2017/MNS

 dotyczy projektu „Młodzi na start!” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe), Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 01.01.2017 r. do 30.04.2018 r. przez Stowarzyszenie PROREW.

Usługa na rzecz projektu zorganizowanie przerwy kawowej dla 70 UP .

Usługa obejmuje zapewnienie dla każdego UP (70 os.)  kawy,  herbaty ,  wody,  mleka,  cukru, drobnych  słonych lub słodkich przekąsek typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Jest podmiotem zdolnym do wykonania zamówienia.
 2. Wykonawca zagwarantuje możliwość dostarczenia ww. artykułów spożywczych na miejsce realizacji doradztwa grupowego (Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 14)
  oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać od 19.04.2017 do dnia 26.04.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest
p. Marcin Marcisz – kierownik projektu, tel. 536-330-799. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 27.04.2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach rozeznania jedynie zwycięzcy rozeznania.

 

Rozeznanie rynku- Przerwa Kawowa dla 70 UP- pełna treść

 


 

Kielce, 14.04.2017 r. 

W dniu 14.04.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 1/III/2017/DSP na przeprowadzenie doradztwa w  ramach projektu „Dobry start w przedsiębiorczość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu RPLU.09.03.00-06-0093/16.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Na zapytanie ofertowe odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji:

2JEST BIZNES I EDUKACJA JAROSŁAW STĘPLEWSKI

Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27a/108, 22-400 Zamość

 


W dniu 07.04.2017 r.  rozstrzygnięto Rozeznanie cenowe z dnia 23.03.2017 dotyczące wynajmu sal na potrzeby projektu „Młodzi na start!”. Do realizacji usługi został wybrany/a: Consenso sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Kielce, 07.04.2017

Rozeznanie rynku nr 01/04/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach Osi priorytetowej: 8. Zatrudnienie, Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, realizowanego w okresie 01.11.2016-31.05.2018

Przedmiotem usługi jest wykonywanie badań z zakresu medycyny pracy dla 120 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”. Uczestnicy kierowani będą na staże zgodne z kierunkiem szkolenia zawodowego w takich dziedzinach jak: m.in.: Asystent ds. księgowości/finansowych, Asystent administratora systemów komputerowych, Spawacz metodą MIG/MAG lub TIG.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Jest podmiotem zajmującym się badaniami z zakresu medycyny pracy.
 2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
 3. Wykonawca badań zagwarantuje możliwość odbycia badań w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 4. Minimalny zakres przedmiotu powinien obejmować przeprowadzenie standardowych badań lekarskich medycyny pracy dla 120 UP przystępujących do stażu zawodowego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 17.04.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. badań z zakresu medycyny pracy dla 120 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest
p. Urszula Ciruk – kierownik projektu, tel. 669 972 592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 18.04.2017 r.

 

Rozeznanie-cenowe-01 04 2017 pełna treść


Kielce, 03.04.2017 r. 

W dniu 03.04.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 2/03/2017/TS na przeprowadzenie szkoleń, które umożliwią podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia; Poddziałania VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji:

FT Polska Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno, Gidle

 


Kielce, 30.03.2017 r. 

W dniu 30.03.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/03/2017/TS na przeprowadzenie szkolenia „Asystent ds. księgowości/ finansowych”,
które umożliwi zdobycie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia; Poddziałania VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 2 wykonawców:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o., ul. Świeradowska 43 VI piętro, 02-662 Warszawa

Akademia Specjalistów FINANSUS Katarzyna Zientalska-Kalita, ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź 

Do realizacji wybrano:

Akademia Specjalistów FINANSUS Katarzyna Zientalska-Kalita, ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź


Kielce, 23.03.2017 r.

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt „Młodzi na start!” poszukuje do wynajęcia sal w Ostrowcu Świętokrzyskim/powiecie ostrowieckim na przeprowadzenie:

 • indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego – 420 h (6h/UP, 70 UP)
 • grupowych spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze łącznym – 36 h (6h/gr.,  6-10 grup, 9-13 UP/grupa, łącznie 70 UP),
 • indywidualnych spotkań z zakresu pośrednictwa pracy  – 280 h (4h/UP, łącznie 70 UP).

Wymagania wobec sal/budynku w którym będą sale (m.in.):

 • przystosowana do prowadzenia grupowych spotkań wyposażoną w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę wraz z markerem. Dodatkowym atutem będzie sala wyposażona w rzutnik i projektor multimedialny oraz dostęp do Internetu
 • dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
 • pomieszczenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy 

Zainteresowane osoby zapraszamy do nadsyłania ofert z wyceną usługi zawierającą wszystkie koszty (brutto) na adres e- mail: prorewmlodzinastart@gmail.com bądź składania ofert  osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Ogrodowej 13/4 w Kielcach.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 536-330-799.

Rozeznanie cenowe – rozeznanie cenowe sale MNS!


Kielce, 18.03.2017

 

W dniu 18.03.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na  wynajem sal w ramach przeprowadzenia zadań merytorycznych dla 50 Uczestników w Projekcie,  „W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

Na zapytanie odpowiedział 3 wykonawców:

 1. Fundacja Efekt Motyla 
 2.  Feuer Sp. z o.o. 
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas 

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce


Kielce, 18.03.2016

W dniu 18.03.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na  przeprowadzenie zajęć z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla 50 Uczestników Projektu,  „W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Na zapytanie odpowiedział 3 wykonawców:

 1. Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju, Agnieszka Scendo 
 2. Urszula Ciruk 
 3. Justyna Matejkiewicz 

 

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju, Agnieszka Scendo, ul. Na Stoku 63/2525-437 Kielce 


 

Kielce, 13.03.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 03/03/2017/TS

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach Osi priorytetowej: 8. Zatrudnienie, Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, realizowanego w okresie 01.11.2016-31.05.2018

Przedmiotem usługi jest prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, dla 12 Uczestników Projektu (1 gr x 12UP), są to osoby bezrobotne i bierne zawodowo (w tym niepełnosprawne) po 29 roku życia. Wymiar czasu pracy to 10 godzin (10 godzin na grupę). Zajęcia odbywać się będą w dniach 21-22.03.2017 r. w Radomsku (Woj. Łódzkie).

Wymagania wobec oferenta:

 1. Roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/ poszukującymi pracy,
 2. Wykształcenie: wyższe psychologiczne, w kierunku psychologii doradztwa zawodowego albo podobne lub ukończone odpowiednie studia podyplomowe.
 3. W trakcie zajęć Doradca udzieli UP informacji na temat specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy, przybliży im zagadnienia dotyczące wizytówki zawodowej (tworzenie CV i listu motywacyjnego, aplikacji przez formularze, nietypowej rozmowy kwalifikacyjne), rozwijając wśród nich postawy inicjatywności i aktywnego poszukiwania zatrudnienia (w tym przez portale ogłoszeniowe, media społecznościowe), planowania działań w orientacji na cel, otwartości na wyzwania i skutecznego zarządzania sobą w czasie.
 4. Doradca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe do przeprowadzenia ww. zajęć

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 21.03.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. prowadzenia grup. poradnictwa zawodowego, dla 1  UP  „Twoja Szansa” w Radomsku. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Urszula Ciruk – kierownik projektu, tel. 669 972 592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 22.03.2017 r.

 

RRozeznanie-cenowe-03 03 2017 pełna treść


Kielce, 13.03.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 02/03/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach

Przedmiotem usługi jest wynajem na przeprowadzenie grupowych spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze łącznym 10 h dla 1 gr. po 12 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż.  z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” w Radomsku.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Jest podmiotem dysponującym salami gwarantującymi wykonanie ww. usługi.
 2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
 3. Przystosowana do prowadzenia grupowych spotkań wyposażoną w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę wraz z markerem. Dodatkowym atutem będzie sala wyposażona w rzutnik
  i projektor multimedialny oraz dostęp do Internetu
 4. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
 5. Pomieszczenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 21.03.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. wynajem sal na przeprowadzenie gr. spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze 10 h dla 1 gr. po 12 Uczestników „TWOJA SZANSA” (RADOMSKO)”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Urszula Ciruk – kierownik projektu, tel 669 972 592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 22.03.2017 r.

 

Rozeznanie-cenowe-02 03 2017 pełna treść


Kielce, 01.03.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/03/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach Osi priorytetowej: 8. Zatrudnienie, Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, realizowanego w okresie 01.11.2016-31.05.2018

Przedmiotem usługi jest prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, dla 24 Uczestników Projektu (2 gr x 12UP), są to osoby bezrobotne i bierne zawodowo (w tym niepełnosprawne) po 29 roku życia. Wymiar czasu pracy to 20 godzin (po 10 godzin na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą w dniach 13-16.03.2017 r. w Żarnowie (Woj. Łódzkie).

Wymagania wobec oferenta:

 1. Roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/ poszukującymi pracy,
 2. Wykształcenie: wyższe psychologiczne, w kierunku psychologii doradztwa zawodowego albo podobne lub ukończone odpowiednie studia podyplomowe.
 3. W trakcie zajęć Doradca udzieli UP informacji na temat specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy, przybliży im zagadnienia dotyczące wizytówki zawodowej (tworzenie CV i listu motywacyjnego, aplikacji przez formularze, nietypowej rozmowy kwalifikacyjne), rozwijając wśród nich postawy inicjatywności i aktywnego poszukiwania zatrudnienia (w tym przez portale ogłoszeniowe, media społecznościowe), planowania działań w orientacji na cel, otwartości na wyzwania i skutecznego zarządzania sobą w czasie.
 4. Doradca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe do przeprowadzenia ww. zajęć

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 09.03.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. prowadzenia grup. poradnictwa zawodowego, dla 24 UP  „Twoja Szansa” w Żarnowie. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Urszula Ciruk – kierownik projektu, tel. 669 972 592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 10.03.2017 r.

 

Rozeznanie 01/03/2017/TS pełna treść


Kielce, 24.02.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/02/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach Osi priorytetowej: 8. Zatrudnienie, Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, realizowanego w okresie 01.11.2016-31.05.2018

Przedmiotem usługi jest wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze łącznym 72 h dla 12 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” w Radomsku.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Jest podmiotem dysponującym salami gwarantującymi wykonanie ww. usługi w Radomsku.
 2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
 3. Przystosowana do prowadzenia grupowych spotkań wyposażoną w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę wraz z markerem. Dodatkowym atutem będzie sala wyposażona w rzutnik i projektor multimedialny oraz dostęp do Internetu
 4. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
 5. Pomieszczenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 06.03.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. wynajmu sal na przeprowadzenie ind. spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze łącznym 72 h dla 12 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA.” (RADOMSKO)”.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Urszula Ciruk – kierownik projektu, tel. 669 972 592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 07.03.2017 r.

 

Rozeznanie-cenowe-01 02 2017 pełna treść


 

 

 

Kielce, 16.02.2017 r. 

W dniu 13.02.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/02/2017/TS na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego mających na celu identyfikację potrzeb i przygotowanie IPD dla 120 osób w terminie 02.-03.2017 r i 08.2017 r. w ramach projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia; Poddziałania VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 4  wykonawców:

Grażyna Kowalczyk, ul. Sosnowa 7, 26-200 Końskie

RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

Neuroclinic – Centrum Terapii i rozwoju Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce

Do realizacji wybrano podmiot, który uzyskał największą ilość punktów oraz spełniał kryteria zapytania:

Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce 


Kielce, 08.02.2017 r.

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zaprasza do składania propozycji cenowych na zaprojektowanie i budowę strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” wraz z usługą hostingową, redakcyjną oraz wsparciem technicznym.

Specyfikacja:

 • strona powinna zawierać zakładki: aktualności, formularz kontaktowy, informacje o projekcie, kalendarz zbliżających się spotkań, możliwość zakotwiczenia plików wideo, umieszczania plików do pobrania, galerię ze zdjęciami.
 • strona powinna wyświetlać się na innych niż monitor odbiornikach, np. tablet, smartfon
 • edytowanie i wstawianie treści musi być możliwe za pośrednictwem narzędzi, które nie wymagają znajomości HTML oraz CSS od użytkowników
 • wykonawca przedstawi zamawiającemu propozycję do akceptacji projektu graficznego strony
 • termin wykonania strony: do 10 marca 2017 r.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

…………………………………………….

Numer telefonu, mail

…………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Zaprojektowanie i budowa strony internetowej na potrzeby realizacji projektu wraz z usługą hostingową, redakcyjną oraz wsparciem technicznym w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………..

data, czytelny podpis


Kielce, 08.02.2017 r.

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zaprasza do składania propozycji cenowych na opracowanie graficznej koncepcji materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia.”

Specyfikacja:

 • ulotki – 5 projektów;
 • ulotki-wieszaki: format zawieszki na drzwi – 1 projekt;
 • plakaty informacyjno-edukacyjne – 5 projektów;
 • billboardy – 5 projektów
 • naklejki tematyczne – 20 projektów

Termin wykonania:

 • do 8 marca 2017 r. 1 projekt ulotki-wieszaka, 1 projekt billboardu oraz 1 projekt plakatu;
 • do 20 marca 2017 r. 1 projekt ulotki i 4 projekty naklejek;
 • do 18 września 2017 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;
 • do 4 grudnia 2017 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;
 • do 9 kwietnia 2018 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;
 • do 13 sierpnia 2018 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

…………………………………………….

Numer telefonu, mail

…………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Opracowanie koncepcji graficznej ulotek (5 projektów), ulotki-wieszaka (1 projekt), plakatów (5 projektów), billboardów (5 projektów) oraz naklejek (20 projektów) w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………..

data, czytelny podpis


Kielce, 08.02.2017 r.

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 poszukuje producenta, który opracuje koncepcję uwzględniając sugestie zlecającego oraz zrealizuje krótkometrażowy film informacyjno-edukacyjny oraz promocyjny spot filmowy do kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Specyfikacja:

 • film dwuminutowy z przeznaczeniem do emisji w TV, poruszający problem badań mammograficznych
 • spot filmowy trzydziestosekundowy z przeznaczeniem do emisji na ekranach dostępnych w komunikacji miejskiej

Termin wykonania do 3 marca 2017 r.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

…………………………………………….

Numer telefonu, mail

…………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Produkcja (na podstawie własnej koncepcji uwzględniającej sugestie zlecającego) krótkometrażowego filmu informacyjno-edukacyjnego oraz promocyjnego spotu filmowego do kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………..

data, czytelny podpis


Kielce, 08.02.2017 r.

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zaprasza do składania propozycji cenowych na prowadzenie akcji informacyjnej na portalu społecznościowym Facebook na potrzeby realizacji projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”.

Specyfikacja:

 • akcja ma być prowadzona do grudnia 2018 roku;
 • systematyczne zamieszczanie wpisów z informacjami z wybranych działań w ramach projektu oraz materiałów profilaktycznych, informacyjnych czy edukacyjne wskazujących na potrzebę wykonywania regularnych badań mammograficznych;
 • przeglądanie portalu Facebook pod kątem wydarzeń, które mogłyby zostać wykorzystane do promocji idei projektu oraz udostępnianie ich pod tym kątem na profilu;
 • promowanie wpisów za pomocą płatnych narzędzi dostępnych na Facebooku, które trafią do kobiet uprawnionych do badania profilaktycznego (koszty te powinny być wliczone w proponowaną kwotę brutto oferty);

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

…………………………………………….

Numer telefonu, mail

…………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Prowadzenie akcji informacyjnej na portalu społecznościowym Facebook w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………..

data, czytelny podpis


Kielce, dn. 18.01.2017 r.

W dniu 18.01.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/01/2017/TS na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego mających na celu identyfikację potrzeb i przygotowanie IPD dla 120 osób w terminie 01.2017 r. -02.2017 r i 08.2017 r. w ramach projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia; Poddziałania VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji:

Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Szkolenia kompetencji – Szkolenia coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel detaliczny Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce 

Zapytanie ofertowe anulowane.


12 grudnia odbyło się podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu “Akademia Samodzielności”  w spotkaniu wzięły udział Władze MOPR Kielce.
Niniejsze podsumowanie było doskonałą okazją do wręczenia pracownikom MOPR Kielce oraz OZPR zaświadczeń będących potwierdzeniem zdobytych kompetencji.

img_20161212_110740 img_20161212_110408 img_20161212_110334 img_20161212_112646 img_20161212_112518 img_20161212_112050 img_20161212_110842


Przyjęcie uczestnika projektu na staż!

Pracodawco, wypełniając ankietę możesz zadeklarować chęć przyjęcia uczestnika/uczestników projektu TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim na staż.  Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenia dla opiekunów staży! Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Twoją firmą!

Informacje o projekcie dostępne pod adresem: stowarzyszenieprorew.pl/twoja-szansa/


 

Kielce, dnia 22.11.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z ROZEZNANIA RYNKU 1/11/2016/SRK

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  realizowane przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Fundację EFEKT MOTYLA (partner),w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W wyniku przeprowadzonych czynności w dniu 22.11.2016 roku w oparciu o kryteria wybrano następującą ofertę:

Pozycja Dane oferenta
Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego Marcin Agatowski,
Bilcza, ul. Jeżynowa 30,
26-026  Morawica

 

Ponadto oferta nie przekroczyła środków, przeznaczonych na realizację zadania przez Zamawiającego.

 


Kielce, dn. 17.09.2016 r.

W dniu 17.09.2016 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/AS na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych z treningu interpersonalnego dla osób przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia  oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Akademia Samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Na zapytanie odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji zapytania ofertowego:

Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Szkolenia kompetencji – Szkolenia coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel detaliczny Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce 


#INFORMACJA, 27.10.2016 r.: Już 1 listopada rozpoczynamy realizację projektu “TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Żarnów w ramach Osi priorytetowej:  8. Zatrudnienie, Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia min. 108 osób spośród 120 osób (w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn) pochodzących z obszarów wiejskich, zamieszkujących w powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim, po 29 roku życia pozostających bez pracy (72 bezrobotnych – 37 kobiet / 35 mężczyzn i 48 biernych zawodowo – 29 kobiet/19 mężczyzn), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. 22 os. po 50 roku życia (8 kobiet/14 mężczyzn), 35 os. długotrwale bezrobotnych (18 kobiet/17 mężczyzn), 12 osób z niepełnosprawnościami (6 kobiet/6 mężczyzn), 32 os. o niskich kwalifikacjach (15 kobiet/17 mężczyzn) i 66 kobiet (w tym 19 kobiet spoza ww. podgrup).

Projekt realizowany od 01.11.2016 r. do 31.05.2018 r.


#INFORMACJA, 9.09.2016r.: W dniu 8 września odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu “Akademia Samodzielności”. W szkoleniu pt. “Wsparcie procesu usamodzielnienia i wyboru opiekuna usamodzielnienia”, prowadzonym przez psycholog Kamillę Szczyrek, wzięły udział rodziny zastępcze.

img_20160908_083403img_20160908_083419img_20160908_083414


#INFORMACJA, 7.09.2016r.: W dniach 29 – 31 sierpnia oraz 31 sierpnia – 2 września odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu “Akademia Samodzielności”. W szkoleniu pt. “Więź jako czynnik ochrony” wzięli udział pracownicy socjalni. Szkolenie poprowadziła dr Teresa Jadczak-Szumiło.

IMG_20160901_093057IMG_20160901_092948IMG_20160830_093642IMG_20160830_093217


#INFORMACJE, 29.07.2016r.: Projekt “Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” działa pełną parą! Za nami dwa pracowite miesiące, podczas których Uczestnicy projektu korzystali z porad i konsultacji prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego, mediatora, prawnika i socjoterapeutę. Ponadto w ramach wsparcia oferowanego przez grupy samopomocowe, skupiające osoby borykające się z takimi samymi problemami czy trudnościami, Uczestnicy projektu brali udział w działaniach wpływających na rozwój w sferze osobistej, rodzinnej oraz społecznej.

Dzieci korzystające z usług świetlicy środowiskowej rozwijają swoje zdolności i umiejętności uczestnicząc w ciekawych zajęciach. Proponowane przez wychowawców gry i zabawy umilają beztroski wakacyjny czas odpoczynku. Jednak w czasie wakacji należy pamiętać o zagrożeniach, na jakie może napotkać młodzież, tak więc nie poddaliśmy się całkowicie wakacyjnej labie. Młodzież przebywająca w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW) brała udział w działaniach profilaktycznych, podczas których poruszane były m.in. kwestie związane z radzeniem sobie ze stresem, podnoszeniem własnej wartości czy asertywnością.


#INFORMACJE, 26.07.2016r.: Pracodawco! Cały czas masz szansę zgłosić swoje zapotrzebowanie na przyjęcie stażysty/pracownika do swojej firmy. Uczestnicy projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” zostaną przygotowani do podjęcia stażu/pracy na następujących stanowiskach:

 • księgowość I stopnia
 • magazynier z obsługą wózków widłowych
 • kierowca kat. C
 • spedytor z językiem angielskim
 • przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie krótkiego formularza. Uczestnicy projektu mogą podjąć staż/pracę na terenie województwa łódzkiego.


#INFORMACJE, 24.07.2016 r.: Po zakończonej sukcesem I turze rekrutacji uczestników do projektu “WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” czas na szkolenia z zakresu kompetencji ogólnych i zawodowych. Dodatkowo trwa nabór uczestników do projektu w ramach II tury rekrutacji! Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 533 323 329 – Anna Palus – specjalista ds. rekrutacji i rozwoju projektu.


#INFORMACJE, 21.07.2016r.: W dniach 18 – 20 lipca odbyło się pierwsze szkolenie ramach projektu “Akademia Samodzielności”. W szkoleniu pt. “Więź jako czynnik ochrony z elementami komunikacji interpersonalnej” wzięły udział osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych. Szkolenie prowadzone przez dr Teresę Jadczak-Szumiło poruszało bardzo ważną tematykę znaczenia więzi w relacjach dziecka z osobą dorosłą.

13718697_1106599532754239_8096811046525722220_n13873029_267835060257992_5360527779324632512_n IMG_20160720_082733 IMG_20160720_082747

 


Kielce, dn. 18.07.2016 r.

W dniu 18.07.2016 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/07/2016/AS na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników socjalnych i rodzin zastępczych, mających na celu rozwijanie umiejętności i podnoszenie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami przebywającymi w pieczy zastępczej przygotowującymi się do usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w ramach projektu “Akademia Samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Na zapytanie odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji zapytania ofertowego:

Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Szkolenia kompetencji – Szkolenia coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel detaliczny Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce 


# INFORMACJE, 1.07.2016: Rozpoczęliśmy realizację projektu „SZANSA – ROZWÓJ – KARIERA – kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno – zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w partnerstwie z Fundacją „Efekt Motyla”, w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy; Działania: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 1.07.2016 r. – 30.06.2017 r. Celem głównym projektu jest edukacyjno–zawodowa i społeczna aktywizacja co najmniej 40 (spośród 60: 30 K, 30M) os. młodych w wieku 15-29 lat, bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym niezarejestrowanych w urzędach pracy, wychowanków pieczy zastępczej opuszczających pieczę oraz absolwentów placówek opiekuńczo–wychowawczych, matki przebywające w domach samotnej matki, z województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego, w terminie do 30.06.2017 r. W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania z zakresu: identyfikacji potrzeb i możliwości oraz indywidualizacja wsparcia; indywidualnego poradnictwa zawodowego; szkoleń zawodowych ustalonych na podstawie 1 z 5 modułów kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego; staży zawodowych ustalonych na podstawie 1 z 5 modułów kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego; indywidualnego pośrednictwa pracy. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

——————————————————————————————————————————————

W dniu 2.06.2016 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr  1PROREW/05/2016/ŚCIK na przygotowanie i podawanie ciepłego posiłku dla podopiecznych Świetlicy środowiskowej „Piątka” w ramach projektu „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 realizowanego przez Fundację „Rodzina w potrzebie” i Stowarzyszenie PROREW.

Na zapytanie odpowiedziało 3 wykonawców

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Przedsiębiorstwo Gastronomiczne POŁANIECKI- Bistro KURNIK

——————————————————————————————————————————————

# INFORMACJE, 1.06.2016: Rozpoczęliśmy realizację projektu „Akademia Samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2010-2020 Europejski Fundusz Społeczny w partnerstwie z Gminą Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”/Zespół Placówek „Dobra Chata”, w ramach Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 30.06.2018 r.  Celem projektu jest wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem 55 wychowanków pieczy zastępczej w gminie Kielce (30K; 25M) w wieku 15-25 lat poprzez rozwój umiejętności i kompetencji społecznych, poruszania się po rynku pracy oraz poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji 57 osób (52K; 5M) związanych ze świadczeniem usług społecznych. W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania: szkolenia pracowników, szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i osobistych, trening z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, konsultacje specjalistyczne tj. porady psychologa, doradcy zawodowego, seksuologa, logopedy, specjalisty ds. wizerunku, trening interpersonalny, warsztaty z zakresu budowania ścieżki kariery oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy, spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, spotkania indywidualne z pracodawcą/przedsiębiorcą, wizyty studyjne w zakładach pracy, warsztaty savoir-vivr, konsultacje/doradztwo psychologa i doradcy zawodowego, superwizja pracowników, Mieszkaniowy Trening Samodzielności. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!


Kielce, dn. 31.05.2016 r.

W dniu 31.05.2016 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku pracy oraz kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy dla 130 (trzy grupy 10-11 osobowe, w tym osoby z niepełnosprawnościami) Uczestników / Uczestniczek Projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Na zapytanie odpowiedział 1 wykonawca.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: Feuer Sp. z o.o., ul. Targowa 63/31, 03-729 Warszawa

——————————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 12.05.2016 r.

W dniu 11.05.2016 roku rozstrzygnięto rozeznanie rynku nr 03/05/2016/W2L na przeprowadzenie badań lekarskich, w tym specjalistycznych dla 130 uczestników projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W rozeznaniu cenowym wzięło udział 3 wykonawców.

Do realizacji zadania wskazanego w rozeznaniu rynku wybrano:
Mammografia Spółka z o.o., ul. Paderewskiego 48/15A, 25-502 Kielce.

——————————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 12.05.2016 r.

W dniu 11.05.2016 roku rozstrzygnięto rozeznanie rynku na zakup artykułów spożywczych i cateringowych na potrzeby projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W rozeznaniu cenowym wzięło udział 3 wykonawców.

Do realizacji zadania wskazanego w rozeznaniu rynku wybrano:
MAKRO Cash and Carry Polska S.A., ul. Transportowców 15, 25-672 Kielce.

——————————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 12.05.2016 r.

W dniu 11.05.2016 roku rozstrzygnięto rozeznanie rynku nr 01/05/2016/W2L na zakup artykułów i materiałów biurowych na potrzeby projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W rozeznaniu rynku wzięło udział 3 wykonawców.

Do realizacji zadania wskazanego w rozeznaniu rynku wybrano:
Grafit Hurtowania Artykułów Papierniczych, Biurowych i Szkolnych, ul. Rolna 2c, 25-419 Kielce.


# INFORMACJE, 1.05.2016: Rozpoczęliśmy realizację projektu “Mentor – wejdź na tory biznesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Polska Izba Młodych Przedsiębiorców w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu samozatrudnienia na obszarze województwa świętokrzyskiego o co najmniej 46 osób w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w okresie od 05.2016 do 12.2017. Jego realizacja pozwoli na utworzenie 46 mikroprzedsiębiorstw przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w tym 10 przez osoby odchodzące z rolnictwa, a 46 osób otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.  Projekt zakłada następujące formy wsparcia: doradztwo i szkolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej; dotacja inwestycyjna na założenie własnej firmy do 23 000,00 PLN, ale nie więcej niż do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie; wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy (tj. min. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czynsz, usługi księgowe, promocja) w kwocie maksymalnie 770 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy); doradztwo biznesowe niezbędne do efektywnego wykorzystania dotacji. Projekt skierowany jest do 56 osób, które ukończyły 29 r.ż.: bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji tj.: kobiet, osób po 50 r.ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, niskokwalifikowanych, lub osób odchodzących z rolnictw, które są zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

——————————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 30.04.2016 r.

W dniu 30.04.2016 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na  przeprowadzenie zajęć z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 130 Uczestników / Uczestniczek Projektu, przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników / Uczestniczek Projektu z niepełnosprawnościami – trzy grupy 10-11 osobowe oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 130 Uczestników / Uczestniczek Projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Na zapytanie odpowiedziało 4 wykonawców.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “KWANT” Zbigniew Skoczylas, al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce

————————————————————————————————————————————

# INFORMACJE, 5.03.2016: W dniu 4 marca 2016 r. w Kielcach miało miejsce posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia PROREW. Zarząd w składzie: Marcin Agatowski, Kamil Wiśniewski, Jan Duda, Grażyna Zimoch po rezygnacji Renaty Miszczuk z funkcji Prezesa Stowarzyszenia PROREW jednogłośnie w tajnym głosowaniu wybrał na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Marcina Agatowskiego pełniącego do tej pory funkcję Wiceprezesa. Nowemu Prezesowi gratulujemy i życzymy wiele pozytywnych inspiracji przed czekającymi go wyzwaniami!

————————————————————————————————————————————-

Kielce, dn. 1.03.2016 r.

W dniu 1.03.2016 roku rozstrzygnięto rozeznanie rynku 01/02/2016/W2L na pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji i rozwoju w projekcie „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W rozeznaniu rynku wzięło udział 3 wykonawców.

Do realizacji zadania wskazanego w rozeznaniu rynku wybrano:

Pani Anna Palus, ul. Reymonta 16/15, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

————————————————————————————————————————————-

# INFORMACJE, 1.03.2016: Rozpoczęliśmy realizację projektu “WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie do 31.08.2017 r. możliwości zatrudnienia 130 (78K, 52M) osób młodych w wieku 15-29 lat, w tym min. 39 osób w wieku 18-24 lata, z powiatów: opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, rawskiego i bełchatowskiego w woj. łódzkim, bez pracy (104 osoby bierne zawodowo oraz 26 osób bezrobotnych, w tym min. 11 długotrwale), nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu (tzw. młodzież NEET), w tym min. 32 osoby niepełnosprawne i min. 45 osób o niskich kwalifikacjach, poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kompetencji ogólnych i zawodowych oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych na rynku pracy, zgodnie z trendami rozwoju woj. łódzkiego. W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:  identyfikacja potrzeb, możliwości doskonalenia zawodowego i stopnia oddalenia od rynku pracy; indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe; szkolenia kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku pracy dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb Uczestników; wysokiej jakości szkolenia zawodowe (kurs księgowości I stopnia, magazynier z obsługą wózków widłowych, kierowca kat. C, spedytor z językiem angielskim, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B) zakończone egzaminem i certyfikatem; 3 miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego; stypendia szkoleniowe; indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy po odbyciu staży zawodowych; zwrot kosztów dojazdu; dodatek relokacyjny (wsparcie finansowe w celu podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania). UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

————————————————————————————————————————————-

Kielce, dn. 30.09.2014 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/09/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach, dotyczącego przeprowadzenia zajęć w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł edukacyjny oraz Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł psychospołeczny do ww. projektu.

 

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/09/2014/PWP wybrani zostali Wykonawcy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na zapytanie ofertowe nr 2/09/2014/PWP odpowiedziało 15 Wykonawców, którzy spełnili wymogi zapytania na przeprowadzenie zajęć w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł edukacyjny oraz zajęć w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł psychospołeczny do projektu, najbardziej konkurencyjną ofertę złożyły:

Część I: Joanna Grzesińska, ul. Partyzantów 20, 26-307 Białaczów i Katarzyna Ślązak,  Widuch 11, 26-330 Żarnów

Część II: Sylwester Kalinowski, ul. Kopernika 3A/30, 26-300 Opoczno i

Część III: Karolina Kądziela, ul. Wierzbowa 6, 26-300 Opoczno; Alicja Szczegielniak, ul. Konecka 9, 26-330 Żarnów; Krystyna Świerczyńska, Sitowa 20, 26-300 Opoczno; Anna Wasilewska, Ogonowice 135, 26-300 Opoczno; Marta Wijata, Sitowa 92A, 26-300 Opoczno; Bożena Wiśniewska, ul. Konecka 37, 26-330 Żarnów; Lidia Zagdańska-Zych, ul. Polna 2, 26-300 Opoczno

Część IV: Karolina Kądziela, ul. Wierzbowa 6, 26-300 Opoczno; Małgorzata Kochanowska, ul. Piłsudskiego 30, 26-300 Opoczno;  Sylwia Rożej, ul. M. C. Skłodowskiej 4/13, 26-300 Opoczno; Alicja Szczegielniak, ul. Konecka 9, 26-330 Żarnów; Krystyna Świerczyńska, Sitowa 20, 26-300 Opoczno; Magdalena Taczykowska, Petrykozy 108, 26-307 Białaczów

Część V: Karolina Kądziela, ul. Wierzbowa 6, 26-300 Opoczno; Elżbietę Alicja Szczegielniak, ul. Konecka 9, 26-330 Żarnów; Krystyna Świerczyńska, Sitowa 20, 26-300 Opoczno; Anna Wasilewska, Ogonowice 135, 26-300 Opoczno; Marta Wijata, Sitowa 92A, 26-300 Opoczno; Bożena Wiśniewska, ul. Konecka 37, 26-330 Żarnów; Lidia Zagdańska-Zych, ul. Polna 2, 26-300 Opoczno

Część VI: Karolina Kądziela, ul. Wierzbowa 6, 26-300 Opoczno; Małgorzata Kochanowska, ul. Piłsudzkiego 30, 26-300 Opoczno; Sylwia Rożej, ul. M.C.Skłodowskiej 4/13, 26-300 Opoczno; Alicja Szczegielniak, ul. Konecka 9, 26-330 Żarnów; Krystyna Świerczyńska, Sitowa 20, 26-300 Opoczno; Magdalena Taczykowska, Petrykozy 108, 26-307 Białaczów

Część VII: Lidia Palus, Mikułowice 12, 26-341 Mniszków

Część VIII: Bożena Rybak, ul. M.C.Skłodowskiej 18/27, 26-300 Opoczno

Część IX: Lidia Palus, Mikułowice 12, 26-341 Mniszków

Część X: Bożena Rybak, ul. M.C.Skłodowskiej 18/27, 26-300 Opoczno

Część XI: Lidia Palus, Mikułowice 12, 26-341 Mniszków

Część XII: Bożena Rybak, ul. M.C.Skłodowskiej 18/27, 26-300 Opoczno

Część XIII: Lidia Palus, Mikułowice 12, 26-341 Mniszków

Część XIV: Bożena Rybak, ul. M.C.Skłodowskiej 18/27, 26-300 Opoczno

 

Z powyższymi Wykonawcami zawarte zostaną umowy na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 2/09/2014/PWP.

———————————————————————————————————————————

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Kielce, dnia 26.09.2014 r.

Rozstrzygnięcie rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach”, dotyczącego zakupu doposażenia sprzętu  Zestaw: tablica multimedialna (interaktywna),rzutnik multimedialny (projektor), laptop wraz z oprogramowaniem  do projektu :

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Rozeznanie rynku nr 1/09/2014/PWP odpowiedziało 3 Wykonawców, którzy spełnili wymogi rozeznania  na zakup Zestaw: tablica multimedialna (interaktywna),rzutnik multimedialny (projektor), laptop wraz z oprogramowaniem. Najwięcej punktów zdobyła firma :

EduVis sp. z o.o. sp.S.K.A – 31-352 Kraków ul. Tetmajera 19

Rozstrzygnięcie rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach”, dotyczącego zakupu doposażenia sprzętu –   Mikroskopy           do projektu :

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na rozeznanie rynkowe nr 1/09/2014/PWP odpowiedziało 6  Wykonawców, którzy spełnili wymogi rozeznania  na zakup Mikroskopów. Najwięcej punktów zdobyła firma :

Merazet S.A – ul. J.Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Rozstrzygnięcie rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach”, dotyczącego zakupu doposażenia sprzętu –   Model obiegu wody w przyrodzie  do projektu :

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na rozeznanie rynkowe nr 1/09/2014/PWP odpowiedziało 3  Wykonawców, którzy spełnili wymogi rozeznania na zakup Model obiegu wody w przyrodzie. Najwięcej punktów zdobyła firma :

Eleonora Jaworowska – Wyposażenie Szkół i Przedszkoli
ul. Gen. J.Bema 54.
65-170 Zielona Góra

Rozstrzygnięcie rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach”, dotyczącego zakupu doposażenia sprzętu –   Klocki Magnetyczne  do projektu :

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na rozeznanie rynkowe  nr 1/09/2014/PWP odpowiedziało 5  Wykonawców, którzy spełnili wymogi rozeznania  na zakup Klocki Magnetyczne. Najwięcej punktów zdobyła firma :

Xinxin Polska Dariusz Ostrowski
ul. Kościuszki 6A
05-850 Ożarów Maz.
skrytka pocztowa nr 8

Rozstrzygnięcie rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach”, dotyczącego zakupu doposażenia sprzętu –   Odczynniki chemiczne  do projektu :

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na rozeznanie rynkowe nr 1/09/2014/PWP odpowiedziało 3 Wykonawców, którzy spełnili wymogi rozeznania  na zakup Odczynniki chemiczne. Najwięcej punktów zdobyła firma :

Edutop Sylwia Florek
Marynarska 44a/3
91-803 Łódź

Rozstrzygnięcie rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach”, dotyczącego zakupu doposażenia sprzętu –   Szkiełka Mikroskopowe  do projektu :

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na rozeznanie rynkowe nr 1/09/2014/PWP odpowiedziało 3 Wykonawców, którzy spełnili wymogi rozeznania  na zakup Szkiełka Mikroskopowe. Najwięcej punktów zdobyła firma :

Eleonora Jaworowska – Wyposażenie Szkół i Przedszkoli
ul. Gen. J.Bema 54.
65-170 Zielona Góra

Rozstrzygnięcie rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach”, dotyczącego zakupu doposażenia sprzętu –   Oprogramowanie edukacyjne kompatybilne z tablicą interaktywną –  6 sztuk ( 3 rodzaje dla klas I-III + 3 rodzaje dla klas IV-VI)  do projektu :

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego nr 1/09/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na rozeznanie rynkowe nr 1/09/2014/PWP odpowiedziało 6 Wykonawców, którzy spełnili wymogi rozeznania  na zakup Oprogramowanie edukacyjne kompatybilne z tablicą interaktywną –  6 sztuk ( 3 rodzaje dla klas I-III + 3 rodzaje dla klas IV-VI). Najwięcej punktów zdobyła firma :

EduVis sp. z o.o. sp.S.K.A – 31-352 Kraków ul. Tetmajera 19               

                          

———————————————————————————————————————————

  Kielce, dnia 23.09.2014 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/09/2014/Wbrew barierom  prowadzonego w ramach projektu „Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego”  dotyczącego przeprowadzenia szkoleń  rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne

Projekt „Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki.

Na zapytanie ofertowe nr 1/09/2014/Wbrew barierom odpowiedziało 5 Wykonawców, którzy spełnili wymogi zapytania na przeprowadzenie szkoleń rozwijających umiejętności  i kompetencje społeczne dla 40 Uczestników Projektu (4 grupy po 10 osób) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali z zakresu zarządzania emocjami, zaradności życiowej i inicjatywności, budowania postaw asertywnych, budowania relacji,  efektywnego poszukiwania pracy, W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/01/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Pani Katarzyna Jarząbek

Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 1/09/2014/Wbrew barierom

 

———————————————————————————————————————————

Kielce, dnia 24.07.2014 r.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

przygotowania i 40-krotnej emisji spotu radiowego,  w ramach projektu „Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego”, w ramach projektu Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. „ Niepełnosprawni na rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki.

 

Stowarzyszenie PROREW informuje, że w w/w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Radio  PLUS  Radom

ul. Młyńska 23/25

26-612 Radom

 

UZASADNIENIE

Firma Radio  PLUS  Radom uzyskała największą liczbę punktów w kryterium (cena), określonym w zapytaniu ofertowym.

———————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 30.05.2014 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/05/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach, dotyczącego zakupu oprogramowania do projektu

 

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/05/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na zapytanie ofertowe nr 2/01/2014/PWP odpowiedział 1 Wykonawca, który spełnił wymogi zapytania na zakup oprogramowania do projektu:

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k.

Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 2/05/2014/PWP.

———————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 30.05.2014 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/05/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach, dotyczącego przeprowadzenia spotkań z pedagogiem do ww. projektu.

 

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/05/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na zapytanie ofertowe nr 1/05/2014/PWP odpowiedziało 3 Wykonawców, którzy spełnili wymogi zapytania na przeprowadzenie spotkań z pedagogiem do projektu, najbardziej konkurencyjną cenowo ofertę złożyły:

Pani Sylwia Kamińska

Pani Danuta Wedlechowicz

Z powyższymi Wykonawcami zawarte zostaną umowy na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 1/05/2014/PWP.

———————————————————————————————————————————

Serdecznie Dziękujemy wszystkim za przekazanie 1% podatku (za rok podatkowy 2013) na rzecz Stowarzyszenia „PROREW”.

Dzięki Państwu udało nam się zebrać  6169,62 zł !

Pieniążki zostały przekazane naszym Podopiecznym:

 •  5064 zł panu Marcinowi Klamce, który wraz z rodziną został szczególnie doświadczony przez los. Pan Marcin  cierpi na rozwarstwienie siatkówki oka. W ostatnich latach przeszedł kilka poważnych operacji okulistycznych. W związku z tym posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jego była żona 4 lata temu zginęła tragicznie w wypadku samochodowym, który nie był z jej winy. Obecna żona Pana Marcina jest również chora. Cierpi na schorzenie stawów oraz ma probelmy reumatologiczno-ortopedyczne z biodrem. Pan Klamka ma 4 dzieci i troje z nich ma problemy zdrowotne. Najstarsza córka – Natalia (12 lat) ma problemy stomatologiczno-onkologiczne (mononukleoza). Syn Jakub (10 lat) ma znaczne skrzywienie kręgosłupa i w związku z tym potrzebuje ciągłej rehabilitacji. Syn Bartłomiej (9 lat) ma poważne problemy ze wzrokiem, co jest związane z częstymi wizytami u lekarzy okulistów. Najmłodszy syn – Piotr (5 lat) na szczęście nie ma powązniejszych problemów zdrowotnych.

Cała rodzina korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Rehabilitacja i leki są bardzo kosztowne i przez to potrzebna jest ciągła pomoc finansowa.

 • 824,88 zł na rzecz Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 Fundacja „Przystanek Dziecko” w postaci zimowych ubrań i słodyczy dla dzieci . Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której znajduje się obecnie 7 dzieci. Placówka zapewnia wychowankom warunki bytowe, opiekę zdrowotną jak i edukację czy czas wolny. Opiekę nad dziećmi sprawuje  dyrektor- wychowawca i wychowawca. Pomoc dla takiej placówki jest oczywista, gdyż dzieci cały czas wymagają nowych ubrań, książek czy zabawek.
 • 231,00 na rzecz Świetlicy Środowiskowej „Brachu”. Jest to miejsce gdzie spotykają się dzieci i młodzież, które potrzebują pomocy różnego rodzaju. Świetlica organizuje im wolny czas poprzez sekcje zainteresować, dodatkowe zajęcia z języków, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, zabawy. Aby dzieci miały cały czas dostęp do zabawek, gier czy innych niezbędnych rzeczy potrzebne są na to środki finansowe.

W imieniu swoim i Podopiecznych jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY ! 🙂

———————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 31.01.2014 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/01/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, dotyczącego zakupu programów rozwoju edukacyjnego i psychospołecznego uczniów.

 

Projekt „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/01/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na zapytanie ofertowe nr 2/01/2014/PWP odpowiedział 1 Wykonawca, który spełnił wymogi zapytania na zakup programów rozwoju edukacyjnego i psychospołecznego uczniów do projektu:

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k.

Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 2/01/2014/PWP.

————————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 17.01.2014 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/01/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, dotyczącego przeprowadzenia spotkań psychopedagogicznych do ww. projektu.

 

Projekt „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/01/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na zapytanie ofertowe nr 1/01/2014/PWP odpowiedziało 4 Wykonawców, którzy spełnili wymogi zapytania na przeprowadzenie spotkań psychopedagogicznych do projektu, najbardziej konkurencyjną cenowo ofertę złożyły:

Pani Grażyna Szczepanowska

Pani Barbara Dukat

Z powyższymi Wykonawcami zawarte zostaną umowy na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 1/01/2014/PWP.

————————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 27.12.2013 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/12/2013/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, dotyczącego zakup oprogramowania do ww. projektu.

 

Projekt „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/12/2013/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na zapytanie ofertowe nr 1/12/2013/PWP odpowiedział 1 Wykonawca, który spełnił wymogi zapytania na zakup oprogramowania do projektu:

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k.

Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 1/12/2013/PWP.

————————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 27.12.2013 r.

Rozstrzygnięcie rozeznanie rynku numer 1/12/2013/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, dotyczącego przeprowadzenia oceny efektywności działań prowadzonych w ramach współpracy ponadnarodowej w ww. projekcie.

Projekt „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku numer 1/12/2013/PWP wybrany został Wykonawca, który zaoferował najbardziej konkurencyjną cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

Na rozeznanie rynku numer 1/12/2013/PWP odpowiedziało 3 Wykonawców spośród których, najbardziej konkurencyjną cenowo ofertę złożył:

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k.

Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w rozeznaniu rynku numer 1/12/2013/PWP.

————————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie PROREW w Kielcach informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu ,,Absolwent na rynku pracy’’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie od stycznia 2014 r. do czerwca 2014r., Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

– Ośrodek Szkolenia Kierowców Michał Grusiecki ; ul Kielecka 16 , 26-020 Chmielnik

 

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego napłynęły 3 oferty. Oferta złożona przez:

– Ośrodek Szkolenia Kierowców Michał Grusiecki ; ul Kielecka 16 , 26-020 Chmielnik

 

zawierała najniższą cenę  za organizację i przeprowadzenie kursu dla 1 osoby i uzyskała 100 % wagi w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegaja odrzuceniu. Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia nie przekracza środków finansowych jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Sylwia Rożej, ul. M.C.Skłodowskiej 4/13, 26-300 Opoczno