Nowy rozdział

> Nowy rozdział Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.14-26-004/20 Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0024/20 Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich…