Punkt zwrotny

Projekt: Punkt zwrotny Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020…

Nowy rozdział

> Nowy rozdział Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.14-26-004/20 Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0024/20 Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich…